تبلیغات
14نورغریب

14نورغریب
قالب وبلاگ

اما از آیات قرآن:

1.  از ابن عباس  نقل شده است  هیچ آیه ای نازل نشده  که در  آن عبارت  ( یا ایها الذین  امنوا) باشد مگر  اینکه علی (ع)  در راس آن و امیر آن می باشد

2-   حاکم حسکانی از علمای  بزرگ اهل سنت در کتاب شواهد التنزیل  آورده است .که 209 آیه در قرآن در شأن  امیرالمومنین  علی (ع)  نازل شده است.

3-   آیه  مباهله که در جریان نپذیرفتن  مسیحیان  کلام رسول  خدا  (ص)  را در رابطه  با حضرت  عیسی  (ع) بوده است امر به  مباهله شدن ( نفرین )  که خداوند فرمود به پیغمبر که بگو  ما فرزندان خود را می آوریم و شما نیز فرزندان  خود را بیاورید  و ما زنان خود را می آوریم و شما زنان خود را بیاورید  و ما جانهای  خود را می آوریم و شما جانهای  خود را بیاورید سپس نفرین می کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار می دهیم به اقرار همه مورخین  پیامبر غیر از علی(ع) و فاطمه (س) و حسن (ع) و حسین (ع) کسی را با خود به صحرا نبرده بود

4-   ابن عباس  گفته است  از پیامبر  سئوال کردم  : از  قول خداوند از  آیه مبارکه سوره  واقعه  که می گوید سبقت  گیرندگان  آنها مقرب  درگاه الهی هستند و د ر بهشت  پرنعمت چه کسانی هستند ؟  پیامبر  فرمودند: گفته است بمن جبرئیل  (ع) :  آن علی و شیعیان علی سبقت گیرندگان  به بهشت هستند و نزدیکان به خدا هستند بواسطه کرامتی که برای  آنها می باشد

5-    درباره آیه مبارکه  می گوید  آیا کسی که دارای  شاهدی از  طرف  پروردگارش  می باشد ...) گفته است  ابن عباس  که او علی (ع) بوده که برای  نبی  (ص) شهادت داده و او با پیغمبر بوده است

6-   درباره ی آیه  مبارکه خداوند می فرماید:  ( بدرستی  کسانی  ایمان  آوردند و عمل صالح انجام دادند بزودی قرار می دهد پروردگار  رحمن برای  آنها دوستی ) گفته است ابن عباس  او علی بن ابیطالب است و در  همین زمینه زید بن علی  از پدران خود از علی (ع) نقل کرده است که حضرت فرمودند  :  مردی مرا ملاقات کرد و گفت ای  ابا الحسن  بخدا قسم من تو را دوست دارم ، پس  برگشتم  به سوی رسول خدا  (ص)  و خبر دادم او را به سخن آن مرد پس گفت : شاید کار خوبی برای  او انجام دادی ؟ گفت :  بخدا هیچ کار خوبی برای او انجام ندادم، پس  گفت  پیغمبر  خدا (ص)  شکر خدا که قلبهای مومنین را به سوی  تو به دوستی قرارداد  پس در این هنگام  آیه ذکر شده  بالا در شأن  امیرالمومنین (ع) نازل گردید 

7- درباره ی آیه شریفه  :  من المومنین  رجال  صدقوا ماعاهدواالله علیه  فمنهم من قضی  نحبه  و منهم  من ینتظر و مابدلوا تبدیلا  سئوال شد ، گفته شد این آیه از  جهت  کسانی که  به وظیفه عمل کردن  یعنی  عبیده و حمزه  و یاران آنها بودند  که به وعده خود وفا کردند  و به دشمن پشت نکردند  و بشهادت رسیدند  و مقصود از من ینتظر  علی بن ابی طالب  (ع) می باشد که جهاد را انجام داد  و راه و روش او  تغییر نکرد  و در  حال  طی  مسیر  انتظار  شهادت می کشید

اما از روایات  :

1-  از مناقب خوارزمی  از مجاهد از ابن عباس  گفت:  پیغمبر  (ص) فرمودند  : اگر تمام درختان قلم بشوند و همه دریاها  مرکب  و اجنه حساب کننده  باشند و انسانها نویسنده نمی توانند فضائل  علی (ع) را بشماره  در بیاورند

2-و در روایتی  دیگر پیامبر  (ص) فرمودند  : خداوند برای  برادرم  علی (ع)  انقدر  فضیلت  قرارداده است که قابل شمارش نیست

.3.راوی می گوید  بمن خبر داد سید حافظ ابومنصور  شهرداربن  شیرویه  پسر شهردار دیلمی  همدانی  مرفوع به سلمان از پیغمبر  (ص) که  گفت :داناترین امتم بعدازمن علی بن ابی طالب است

4-   از عبدالله بن مسعود گفت: رسول خدا(ص) فرمودند :تقسیم شده حکمت به ده قسم و داده شده  به علی (ع)نه قسم  و بسیار  مردم یک جزء .

5- و روایت کرده بیهقی درکتابش بنام فضائل صحابه که پیامبر(ص) فرمودند  : کسی  که بخواهد نگاه کند به آدم درعلمش و به نوح درتقوایش و به ابراهیم درحلمش  و به موسی در هیبتش و به عیسی درعبادتش  پس  نگاه کند به علی بن ابی طالب  (ع)  پس بتحقیق ثابت شده برای  علی(ع)آنچه که ثابت شده برای آنها از این صفات پسندیده و چمع شده دراو آنچه بصورت متفرق دردیگران قرار دارد  .

   ترکت فیک المنی مفرقه انت منها بمجمع الطرق

آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری 

6-   نقل کرده قاضی امام ابو محمد حسین بن مسعود از انس از پیامبر  (ص)  چون اختصاص  داده رسول خدا  (ص)  هر یک از  یارانش را  به فضیلتی  اختصاص داده علی  (ع)رابعلم  قضاء و گفته :  قاضی ترین  آنها  علی است و مفهوم  این حدیث این است  که  انواع علم برای علی (ع) جمع شده  چون  آنچه برای دیگران  بیان فرمودند نیاز به علم  حضرت علی (ع) ندارد ولی قضاوت  چنین نیست  پیامبر (ص)  فرمودند واجب دان آنها زید بن ثابت  ، و  قاری ترین ابی  و  آگاهترین از  اصحاب به حلال و حرام  معاذ بن  جبل و  هیچ یک  از اینها به علم قضا نیاز ندارد ولی علم قضاء به تمام اینها نیاز دارد.

7-    از مناقب  ابن مغازلی از ابی هریره گفت  :  نماز  خواند باما رسول خدا  (ص) نماز صبح را  سپس گفت  :  آیا می دانید  چه چیز  نازل شده  با جبرئیل  ؟  گفتیم  : خدا و رسولش  بهتر می دانند،سپس  گفت: فرود آمد جبرئیل  (ع) و گفت ای محمد بدرستیکه  خداوند کاشت نی را در بهشت که یک سوم  آن از یاقوت قرمز است و یک سوم آن زبرجد سبز  و یک سوم آن لولوی  تازه و زده است براین نی طاقهائی و قرارداده  ما بین این طاقهاخانه هایی  و قرارداده در هر خانه درختی  و قرارداده میوه آنها را حور العین ... مردی بلندشد و گفت  : ای رسول خدابرای  چه کسی می باشد آن چیز ؟ گفت :کسی  که دوست دارد به آن برسد پس  بچسبد بحب علی بن ابی طالب  (ع)

8-از کفایت  الطالب  از انس  گفت :  فرمود  پیغمبر  (ص) مرور کردم  در شبی که بر ده شدم  به آسمان به ملکی  که نشسته بود  بر منبری از  نور و ملائکه دور او حلقه زده بودند و گفتم ای  جبرئیل چه کسی است این ملک  ؟  گفت  : نزدیک شو و بر او سلام کن :  پس من نزدیک او شدم و بر او سلام کردمدیدم  برادرم و پسر عمویم  علی بن ابی طالب  (ع) است گفتم  : ای  جبرئیل آیا علی در رسیدن به آسمان چهارم  بر من  سبقت گرفته است؟  پس  گفت بمن  :  نه یا محمد  (ص)  ولی شکایت کردن  ملائکه به خداوند از  علاقه شان به علی  (ع) پس خلق کرد  خداوند این ملک را از نوری  بصورت علی  و ملائکه زیارت می کنند او را در هر شب  جمعه و روز  جمعه هفتاد هزار  مرتبه و خدا را تسبیح  می کنند و ثواب  آنرا  هدیه  می کنند برای محبین علی  (ع(.

9- جعفر بن محمد  علیهما السلام  گفت : زمانی  که قیامت می شو د منادی از میان عرش  صدا می زند  کجاست  جانشین  خدا در  زمین ؟  پس  بلند می شود داود نبی  (ع)  پس ندا می آید  از طرف خدا : مقصود  ما تو نبودی و اگر  چه تو خلیفه خدادر زمین بودی پس مناد ی صدا بزند  کجاست خلیفه خدا در روی زمین  پس  بلند می شود  امیرالمومنین علی (ع) پس صدا می آیدازطرف خداوند:ای اهل محشر این  علی بن ابی طالب خلیفه من در زمین و حجتم بر بندگان است  پس کسی بچسبدبه ریسمان او  در دنیا پس همراه او خواهد بودو از نوراو روشنایی می گیرد و دنبال او به درجات بالای  جنت می رود.

10- نقل شده ازمناقب برای امام ابن مویه خوارزمی از ابی لیلی  گفت  : فرمود : رسول خدا  (ص)فرمود بعد از من فتنه  خواهد بود پس در  آن  زمان ملازم  علی بن ابی  طالب  شوید،  چون علی جدا کننده بین حق و باطل می باشد

11- روایت کردند بزرگان قوم از آنهاعلامه قندوزی متوفی  1293 در کتاب  ینابیع الموده   ص  86 چاپ استامبول  و حاکم  نیشابوری  متوفی  405 در مستدرک جلد  3 ص 136 چاپ حیدرآباد و دیگر از بزرگان  که پیغمبر (ص) فرمودند: ای  علی  تو قسمت کننده بهشت و جهنمی  و تو می کوبی درب بهشت را و داخل  آن می شوی بدون  حساب  . 

12-  روایت کردند  جماعتی از  بزرگان قوم که از  آنها ابن عبدالبر در  النهایه  ج 3 ص 282 و علامه  حموینی  در فرائد  السمطین  و حافظ  ابن کثیر  قریشی  متوفی  سنه  766 در کتاب بدایه و نهایه  ص 355 ج 7 چاپ مصر  .  پیامبر (ص)  فرمودند :  ای علی  تو قسمت کننده  بهشت و جهنمی  ،  حمل کننده  پرچم  بزرگ،  صاحب پرچم  رسول خدا در دنیا و آخرت می باشی ... حمل  کننده پرچم  حمد تو هستی  ، و تو اول  کسی هستی  که به صدا در می آوری درب  بهشت را .

13- و از مناقب  ابن مردویه از عبدالرحمان  بن سعید  گفت :  با پیامبر (صنشسته بودیم که  علی (ع)  بر ما  گذشت  سپس  گفت :  پیامبر  (ص) حق  با این مرد می باشد.

14- گفت ابن عباس :  بتحقیق  علی  ممتاز بود  از  همگان  به خاطر  دامادی  رسول خدا  (ص)  و داشتن عشیره  و بذل مال به بینوایان  و علم به تفسیر و فقه

حاکم  نیشابوری از ابن عباس  آورده است  که گفت :  علی  (ع)  را چهار امتیاز است  که احدی را در آن بهره ای  نیست  

1-او نخستین کسی از عرب و عجم است که بارسول خدانماز خواند  .

2-او تنها کسیست که در همه  جنگها پرچم رسول خدا(ص) را دردست داشت .

3- او تنها کسیست که در جنگ احد که روزی  بسیار  خطرناک بود،استقامت کرد

4- او تنها کسیست که رسول خدا (ص) را غسل داد و کفن کرد و در آرامگاه خود قرارداد


9- ابن عباس گفت: وقتی رسول خدا میان اصحاب خود مهاجرین و انصار  دو به دو برادری برقرارکردمیان علی (ع) و هیچ یک از صحابه برادری  برقرار نکرد او از این معنی  ناراحت شده با ناراحتی  به لب جوی  آبی رفته دست خودرا زیرسرش  گذاشت و دراز  کشیده اتفاقاً آن روز  باد می وزید و گرد و غبار  زیادی برآن حضرت بیفشانددراین میان رسول خدا (ص) به جستجوی او برخاست و هنگامی که او را در آن حال دید با پای خود بیدارش کرده و فرمودبرخیز که هیچ  کنیه ای برای تو شایسته تر از ابوتراب نیست،یا علی از من ناراحت شدی  که میان مهاجروانصار برادری افکندم و تورا با احدی برادر  ننمودم. آیا راضی نیستی که نسبت به من به منزله ی هارون  نسبت به موسی باشی؟با این تفاوت که بعدازمن دیگرپیغمبری مبعوث نخواهدشد؟ یا علی آگاه باش که هر کس ترا دوست داشته باشد،امنیت و ایمان او را دربر می گیرد و کسی که به دشمنی تو برخیز و خدا او را به مرگ جاهلیت می میراند و به علمش دراسلام محاسبه شود

عمرو بن  میمون روایت کرده که گفت :روزی با ابن عباس بودم که هفت گروه نزدش آمدندو گفتند یا اینجارابرای ما خلوت کن و یا با ما برخیز تا به جای خلوتی برویم.ابن عباس گفت من با شما می آیم.راوی می گوید:آن وقتهاهنوزابن عباس نابینا نشده بود در گوشه ای با هم  به گفتگو پرداختندو من ندانستم چه گفتند،ناگهان ابن عباس درحالی که ازشدت عصبانیت لباس  خود را تکان می داد، به طرف ما آمد و  گفت اف، تف بر اینها باد به مردی ناسزا می گویند که به ده امتیاز نائل آمده است

1- رسول خدا  در روز خیبر درباره ی او چنین فرمودفردا مردی را به جنگ  خواهم فرستاد  که خدا هرگز خوارش نکرده است ،خدا و رسول  را دوست می دارد  . آن روز عده ای  گردن کشیدند که شاید آنان را برای این کار در نظر گرفته باشد ولی او سراغ علی (ع)  را می گرفت گفتند او در رحل  خود  آسیاب می کند فرمود :  چرا یکی  از شما  این کار را به عهده  نگرفته است.آنگاه علی  (ع) آمد در حالی که از درد چشم  رنج می برد .  به طوری  که گویا  هیچ جا را نمی بیند، رسول خدا  در چشمان او دمید  و  سپس  لوای جنگ را به دست او داد  و آن حضرت به سوی  قلعه رفت و پیروزی به دست او فراهم آمدوصفیه دخترحی را به اسیری گرفت

  2-  فلانی ( ابوبکر ) را به مکه فرستاد تاسوره توبه را برای اهل مکه  قرائت کند و بعد علی  (ع) راازپی او فرستادتاسوره را از بگیرد و  خود پیام را به اهل  مکه برساند آنگاه  فرمود : «لا یذهب بها الا رجل منی و انا منه »« این سوره را جز من و یا کسی  که من از او و او از من است نباید ببرد "

3-   به پسر عموهایش فرمود:  کدام یک از شما حاضرید  در دنیا و آخرت با من موالات  کنید ؟علی (ع)  که در  آن گردهمایی حضور داشت تنها کسی بود  که سخن رسول خدا  (ص) را اجابت کرد و گفت: من در دنیا  و آخرت با تو موالات می کنم رسول خدا  (ص)  فرمود ی «انت ولی فی الدنیا و الاخر » « تو در دنیا  و آخرت ولی  منی  » و این جریان را دوبار دیگر تکرار کرد

4- و کان اول من اسلم من الناس  بعد خدیجه» او  بعدازخدیجه اولین کسی بود که ایمان آورد

.5 رسول خدا (ص) جامه ی خودراروی علی و فاطمه و حسنین انداختندو فرمودند: « انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرااین است وجز این نیست  که خداوند اراده کرده است هر گونه ناپاکی را از شما اهل بیت دور کندوپاک کند شمارایک نوع پاک کردنی"

6-  او بود که با فداکاری شایان تحسین در بستر رسول خدا (ص) خوابیده پس ابوبکر آمد و خیال  کرد که او رسول خدا (ص) است خطاب به وی گفت : یا نبی الله  علی(ع) به او گفت: پیغمبرخدابه طرف چاه میمون تشریف بردنداورادریاب،ابوبکرحرکت کردودر غار به آن حضرت رسید

7-او کسی بودکه به وی سنگ انداختندهمان گونه که به رسول خدا (ص) سنگ می انداختند

8.هنگامی که رسول خدا (ص) عازم جنگ تبوک بود،به عرض اورسانیدند  آیااجازه می دهید من نیز درجنگ شرکت نمایم ؟ رسول خدا(ص( فرمودند نه ، پس علی  بگریست و  آن حضرت فرمود :انت ولی فی کل مومن بعدی: تو پس ازمن ولی کلیه مومنان هستی

9. .دستور داد تمامی درهائی را که اصحاب به مسجد گشوده بودند ،ببندند جزدر خانه  علی  (ع) ؛

10-او کسیست  که رسول خدا (ص) درباره اش فرمود: "من کنت مولاه فان مولاه علی » «هر که من مولای اوبودم علی  هم مولای اوست "

علی (ع)ازاصحاب بیعت رضوان بود که خداوند درقرآن از رضایت خود نسبت به آن خبر داده است چون به آنچه آنان در دل دارند، آگاه است، آیا بعد از این  جریان از علی  (ع) خلافی دیده شده تا روشن شود که آن رضای خداوندی نسبت به وی منتفی شده است؟

11- عبدالله بن عباس از معاویه اجازه دخول خواست  در حالی  که  بزرگان  قریش  پیش  او حضور داشتند سعد بن العاص  طرف راست او نشسته بود ، همین  که چشمش به ابن عباس افتاد که می آیدرو به سعد کرد گفت:بخدا سوگند مسائلی  پیش پای ابن عباس خواهم  گذاشت که مطمئناً از جوابش عاجز خواهد بود  سعد در پاسخ او گفت :مثل ابن عباس هرگزاز پاسخ باز نمی ماند،همین که ابن  عباس در جای خود قرار گرفت، معاویه از حال جماعتی از شخصیت های عرب جویا شد که هیثمی نامشان را آورده است،سپس پرسید درحق علی بن ابی طالب چه می گوئی؟ گفت:خدا بیامرزد ابوالحسن را به خدا که او پرچم  هدایت وقرارگاه  تقوی و گنجینه ی عقل ؛و کوه به فلک کشیده و استوارعقل و اندیشه و چراغ راه شبروان درتاریکیهای شبانگاهان بود او دعوت کننده شاهراه عظیم هدایت و دانا و رازها  و معارف کتابهای آسمانی  گذشته و اقدام کننده به تاویل قرآن و آموزنده ی اسرار آن و قائم  به تاویل و ذکری بود او از ستم و اذیت دیگران سخت دوری می جست و از راه ها  و روشهای پستی و نابودی  کناره می گرفتبهترین  فردی بود که ایمان آورد وبهترین فردی بودکه حج و سعی کرد ؛ ابن عباس  همچنان  به ذکر  فضائل علی ادامه داد تا آنجا که گفت او پدر سبطین ( حسنین)بود که  عالم مثل او به خود ندیدو تا روز قیامت هم نخواهد دید.

فضائل حضرت علی (ع) كه با قسم یاد شده است

انس بن مالك گوید: روزى رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم نماز عصر را با ما خواند و در ركعت اول مقدارى درنگ كرد تا آنجا كه پنداشتیم سهو یا غفلتى روى داده است، سپس سربرداشت و گفت: سمع الله لمن حمده، و بقیه نماز را كوتاه خواند، آن گاه با چهره چون ماه شب چهارده خود به ما رو كرد و فرمود: چرا برادر و پسر عمویم على بن ابى طالب را نمى بینم؟ گفتیم: ما هم او را ندیده ایم اى رسول خدا، حضرت با صداى بلند فرمود: اى على، اى پسر عمو! على علیه السلام از آخر صفها پاسخ داد: لبیك یا رسول الله، پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: نزدیك من بیا.انس گوید: او پیوسته صفها را مى شكافت و از سر و دوش مهاجر و انصار خود را به پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم رسانید و مرتضى به مصطفى نزدیك شد! پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: چرا از صف اول بازماندى؟ على علیه السلام گفت: شك داشتم كه وضو دارم یا نه، به منزل فاطمه علیهماالسلام رفتم و حسن و حسین را صدا زدم و كسى پاسخم نگفت؛ ناگاه كسى از پشت سر مرا صدا زد و گفت: اى ابوالحسن به پشت بنگر. به پشت خود برگشتم، طشتى دیدم و در آن سطلى پر از آب و بر روى آن یك حوله. حوله را برداشتم و از آن آب وضو ساختم، آبى بود به نرمى كره و طعم عسل و بوى مشك، سپس روى برگرداندم و نفهمیدم چه كسى سطل و حوله را گذاشت و چه كسى برداشتپیامبر صلى الله علیه و آله و سلم لبخندى در چهرء على زد و او را در آغوش كشید و پیشانیش را بوسید و فرمود: آیا تو را مژده ندهم؟ آن سطل از بهشت بود و آب از بهشت برین، و آن كه تو را براى نماز آماده ساخت جبرئیل علیه السلام بود، و آن كه حوله به دستت داد میكائیل علیه السلام، سوگند به آن كه جانم در دست اوست، اسرافیل چندان شانه مرا گرفت "و در ركوع نگاه داشت" تا تو به نماز رسیدى، و به من گفت: درنگ كن تا آن كس كه به منزله نفس تو و پسر عموى توست از راه فرا رسد! [ كفایة الطالب:290   
برچسب ها: فضائل حضرت علی(ع)،
[ سه شنبه 3 مرداد 1391 ] [ 07:30 ب.ظ ] [ عاشق حضرت علی... ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


پیامبر(ص):اگر عبادت کننده ای عبادت کند خدای عزوجل را به اندازه عمر نوح و برای او هم وزن کوه احد طلا باشد ودر راه خدا انفاق نماید و یک هزار سال پیاده به مکه برود و عمل حج انجام دهدوبعد در بین صفا و مروه در راه خدا مظلومانه شهید شود ولی ولایت علی بن ابی طالب (ع) را نداشته باشد بوی بهشت را نشود و داخل در آن نمیشود.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
دریافت کد صلوات شمار

ساخت فلش مدیا پلیر